Veranderingen hypotheek met NHG 07/01/2020

Voor huizenkopers die overwegen een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten gaan er een aantal zaken veranderen in 2020. Hieronder de belangrijkste wijzingen met betrekking tot de NHG hypotheken in 2020.

In het kort: wat is NHG?

Veranderingen in je persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je financiële situatie. Zo kun je misschien je hypotheek niet meer betalen als:

- Je relatie stopt;
- Je arbeidsongeschikt raakt;
- Je partner komt te overlijden.

NHG is een vangnet waarbij, als zich de situatie voordoet waar de hypotheeklasten onbetaalbaar worden, er wordt gekeken naar oplossingen om gedwongen verkoop te voorkomen. NHG kijkt samen met je hypotheekverstrekker of je geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kun je hierdoor je woning behouden. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van je woning lager dan de resctschuld van de hypotheek, dan kan NHG jou deze restschuld kwijtschelden.

NHG-hypotheken kennen lagere rentes

Hypotheekverstrekkers zien de voordelen van NHG in en schatten hierdoor ook het risico lager in.
Dit vertaald zich in lagere rentes voor klanten met een NHG hypotheek.

NHG-hypotheek voor meer kopers toegankelijk

Het kopen van een huis met een vangnet wordt toegankelijker voor een grotere groep potentiële kopers. Voor een NHG-hypotheek betaal je een zogenaamde borgtochtprovisie. Dit zijn kosten voor het kunnen profiteren van de voordelen van NHG. In 2019 bedroegen de kosten 0,9 procent van het hypotheekbedrag. In 2020 zakt het percentage naar 0,7 procent. In 2019 kon je nog NHG krijgen voor een huis met een maximale koopsom van 290.000 euro. In 2020 stijgt het maximum naar 310.000 euro. Door de ruimere mogelijkheden wordt een NHG-hypotheek voor meer huizenkopers een optie.

Beperking van het oversluiten naar NHG

Voorheen werd er bij oversluiten naar NHG gekeken naar de hypotheeksom die er werd aangevraagd, het kwam dus voor dat mensen met een hogere woningwaarde dan de in 2019 gehanteerde € 290.000,- grens alsnog een hypotheek met NHG konden verkrijgen. Vanaf 2020 wordt er enkel gekeken naar de woningwaarde. Is de kostprijs of woningwaarde hoger dan deze grens, dan is NHG niet mogelijk.

Tweeverdieners kunnen meer lenen in 2020

Tweeverdieners kunnen het laagste van de twee inkomens voor een groter deel meetellen in 2020. Nu telt het laagste inkomen voor 70 procent mee. Vanaf volgend jaar mag je 80 procent van het laagste inkomen meetellen. Dit kan zorgen voor een tienduizenden euro’s hogere hypotheek in vergelijking met het maximum van 2019.

Wilt u nog meer weten over NHG-hypotheken of hypotheken in het algemeen? Neemt u gerust contact met ons op.