Schenken aan kleinkinderen heeft voordelen! 28/11/2016

Over een schenking betaal je schenkbelasting. Door slim te schenken kun je deze onredelijke heffing ontlopen. Hoe kun je dat als grootouder het beste doen?

Eigenlijk vreemd. Je hebt geld waar al een keer inkomstenbelasting over betaald is. Eventueel ben je er ook nog jaarlijks vermogensrendementsheffing over verschuldigd. Als je het weg gaat geven moet er nog een keer belasting over betaald worden. Het is dus niet gek dat je naar manieren zoekt om te schenken zonder belasting te hoeven betalen.

Hoeveel mag je schenken aan de kleinkinderen?

Er geldt een schenkingsvrijstelling van 2.122 euro per jaar. Dit is een laag bedrag. Maar door op jonge leeftijd van de kleinkinderen te beginnen met schenken, kun je in de loop der jaren een mooi kapitaal opbouwen. Dit kun je doen door jaarlijks een bedrag op naam van de kleinkinderen te storten op een spaarrekening die ze zelf op naam hebben. Via de bank kun je regelen dat ze er niet aan kunnen komen tot ze bijvoorbeeld 18 jaar oud zijn. Een nadeel is dat het vermogen fiscaal gezien aan de ouders wordt toegeschreven. De ouders zijn er eventueel vermogensrendementsheffing over verschuldigd. Er is bij overlijden van de grootouder geen erfbelasting over verschuldigd. Het bedrag staat immers al op naam van het kleinkind.

Een groter bedrag schenken

Het is mogelijk om in één keer een groter bedrag te schenken zonder dat de Belastingdienst met een deel aan de haal gaat. Er geldt namelijk een vrijstelling van maximaal 100.000 euro als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor het kopen van een huis. De vrijstelling geldt ook als het bedrag wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek of voor het financieren van een verbouwing. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn. De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Deze verhoogde schenking mag ook aan anderen dan de kleinkinderen worden gedaan. Je kunt dus een willekeurig persoon tot 100.000 euro schenken voor een eigen woning. Deze mogelijkheid om te schenken geldt vanaf 2017.

Wat is een bijkomend voordeel van het schenken aan kleinkinderen?

Op langere termijn gerekend heeft het schenken aan de kleinkinderen nog een extra bijkomend voordeel. Het scheelt namelijk één keer belastingheffing. Bij overlijden van grootouders gaat het vermogen naar één generatie lager. Over de erfenis is erfbelasting verschuldigd. Bij het overlijden van deze generatie gaat het naar de kinderen. Dus de kleinkinderen van de eerder overledenen. Weer is over hetzelfde geld erfbelasting verschuldigd. Grootouders die direct schenken aan de kleinkinderen springen dus één keer de erfbelasting over.

Denk bij schenkingen om de uitsluitingsclausule

Bij schenkingen kun je vastleggen dat de uitsluitingsclausule van toepassing is. Dat wil zeggen dat het geld niet in de huwelijksgemeenschap valt. Hierdoor houdt het kleinkind het geld in eigendom bij het verbreken van haar of zijn huwelijk. Het geschonken bedrag blijft het eigendom van diegene die de schenking heeft ontvangen.