Een studieschuld wordt toch niet zichtbaar? 19/08/2019

Een studieschuld wordt toch niet zichtbaar?
Er waren politieke plannen voor een schuldverklaring. Huizenkopers zouden deze op kunnen vragen om inzicht te krijgen in de studieschuld. Waarom gaat het toch niet door? 

Er waren plannen voor een schuldverklaring van de DUO voor inzicht in de studieschulden bij het kopen van een huis, maar het gaat niet door.

Een lening op je naam drukt het bedrag dat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Dat geldt dus ook voor een studieschuld. Maar deze schulden worden niet vastgelegd bij het BKR, dus zijn ze niet op te vragen door de banken. Een studieschuld kan hierdoor verzwegen worden, waardoor er naar verhouding een te hoge hypotheek wordt verstrekt. Dit kan voor onwenselijke situaties zorgen. De schuldverklaring moest inzicht bieden, maar de Tweede Kamer ziet deze verklaring niet zitten.

Wat registreert het BKR?
Het Bureau Krediet Registratie registreert van alle Nederlanders de afgesloten kredieten. De term krediet is een ruim begrip, want ook het rood kunnen staan op de betaalrekening staat geregistreerd. Ook de telefoon op afbetaling in jouw abonnement kan geregistreerd staan. Voordat een bank een hypotheek verstrekt, gaan ze toetsen of ze jou het bedrag kunnen lenen. De gegevens uit het BKR kunnen doorslaggevend zijn.

Een studieschuld moet je zelf opgeven
Voor een studieschuld hanteert de DUO een gunstige terugbetaalregeling, maar het terugbetalen moet wel gebeuren. Het is dus logisch dat een studieschuld van invloed is op de maximale hypotheek. Bij het aanvragen van een hypotheek doe je er dus verstandig aan om de schuld eerlijk op te geven bij de adviseur. Dit is namelijk vooral in het belang van je eigen financiële positie van nu en voor de toekomst.

Wat was de gedachte achter de studieverklaring?
Er is bewust voor gekozen om de studieschuld buiten het BKR te houden. De lening heeft namelijk een sociaal karakter. Dat klinkt inderdaad logisch, maar bij het aanvragen van een hypotheek heeft de lening een grote impact op wat je maximaal aan hypotheek krijgt op je inkomen. Voor meer duidelijkheid hierover waren er politieke plannen voor een verklaring afgegeven door de DUO om voor alle partijen meer inzicht te krijgen in de opgebouwde studieschulden per persoon. Woningkopers met een studieschuld moesten deze verklaring op kunnen vragen. Hieruit zou blijken wat de eigenschappen zijn en hoe groot de studieschuld nog is.

Waarom moet je een studieschuld niet verzwijgen?
Voor de maximaal te krijgen hypotheek op je inkomen kan het wel of niet opgeven van de studieschuld een groot verschil maken. Hierdoor kan de neiging groot zijn om het opgeven van een studieschuld ‘per ongeluk’ te vergeten, maar weersta die verleiding. Het verzwijgen van de schuld kan ook problemen opleveren.

Als er betalingsproblemen zijn, kan de geldverstrekker waar de hypotheek loopt erachter komen. Hierdoor kun je mogelijk niet terugvallen op de Nationale Hypotheek Garantie als je een dergelijke hypotheek hebt. Ook in andere gevallen kan de geldverstrekker het uitgeleende bedrag in één keer bij jou opeisen.

​